Hướng dẫn bỏ "index.php" trong link của forum

Discussion in 'Thủ thuật SEO' started by admin, Jun 28, 2017.

 1. admin Administrator

  Bình thường khi để mặc định, forum xenforo có link dẫn đuôi là "index.php", không chú ý thì không sao, nhưng nhiều bạn thấy "ngứa mắt"

  trước: http://daynoimi.net/forum/index.php

  sau: http://daynoimi.net/forum/

  Sau đây mình xin hướng dẫn các new member hoặc những bạn nào chưa biết chú ý để xóa.
  Các bạn vào:

  ACP => Home => Options => Search Engine Optimisation (SEO) => Tích vào ô Use Full Friendly URLs.
  [​IMG]
   
  Last edited: Jun 28, 2017

Share This Page