Hướng dẫn giới hạn link trong bài viết cho Xenforo

Discussion in 'Thủ thuật SEO' started by admin, Oct 7, 2017.

 1. admin Administrator

  Hướng dẫn giới hạn link trong bài viết dùng để hạn chế số link trong một bài viết của xenforo, điều hay ở đây là ta có thể quy định cho khi đăng được bao nhiêu bài viết mới cho chèn link trong xenforo.

  Sử dụng: Thiết lập trong User Groups cho từng nhóm ở diễn đàn như hình nhé (Bạn chọn untimited hết cả thì sẽ không gửi được link đâu. ) Để 0 là không giới hạn link cũng như bài viết.

  Hướng dẫn cài đặt:

  Upload nội dung thư mục "library" vào "public_html" lên host.

  Vào Admin Diễn đàn -> Installed Add-ons -> Chọn File addon-XPlimitLink.xml và upload lên

  Vào ACP >> User>> Usergroup Permissions >> General Permissions:

  Number of post required to post : Số lượng bài viết được post link.

  Limit number of in post: Số lượng link được chèn trong bài viết.

  Như ảnh bên dưới ta thiết lập là: Số lượng bài viết được post link là 5 bài cho thành viên mới. Và chỉ được post 3 link trong 1 bài viết.

  [​IMG]

  Download: https://drive.google.com/file/d/0B-WvYSoLvHitbjhjWDBw.....
   
  Last edited: Oct 7, 2017

Share This Page