Nhóm Oplus lần đầu tiên lọt vào bảng đề cử “Làn sóng xanh”