Trấn Thành bị cho là diễn kịch khi “tỏ tình” thật lòng